Cliënten van Urtica De Vijfsprong kunnen deelnemen aan diverse bedrijfsgerichte cursussen op agrarisch gebied. De cursussen worden door ervaren docenten verzorgd. Deelnemers zijn mensen met een verstandelijke beperking, mensen met autisme en mensen met een psychiatrische achtergrond. Het AOC, Groene Kennispoort Twente en Urtica gaan nu onderzoeken of het aanbieden van cursussen ingebed kan worden in een bedrijfsopleiding op basis van leerling-, gezel-, meesterniveau.