Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg ondersteunde Stichting boerderij De Viermarken bij het pilotproject om te onderzoeken of dagbesteding voor allochtone ouderen mogelijk is.